Únor 2010

Arnika - informace o kácení stromů !!!

26. února 2010 v 13:16 | Marie |  ZACHRAŇTE STROMY !!!

Ostrava se dusí ve znečištěném ovzduší, přesto chce město vykácet 150 stromů v Komenského sadech

Ostrava se dusí ve znečištěném ovzduší, přesto chce město vykácet 150 stromů v Komenského sadech 16. 2. 2010 - OSTRAVA (Arnika Ostrava, Arnika - Centrum pro podporu občanů)
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy v lednu 2010 opět povolil vykácení více než 150 stromů, které tvoří 4řadou lipovou alej v Komenského sadech. Povolení bylo znovu vydáno poté, co Ministerstvo životního prostředí v říjnu loňského roku původní povolení zrušilo a nařídilo věc znovu projednat. Sdružení Arnika se proti rozhodnutí odvolalo, neboť ani tentokrát nebyla dostatečně prokázána nutnost vykácení aleje.
"Nové povolení bylo vydáno i přesto, že pokácením stromů by došlo na desítky let k nemalé ekologické újmě, zvláště s ohledem na špatné ostravské ovzduší. Zákonem stanovené imisní limity škodlivin v ovzduší jsou zde dlouhodobě překračovány a právě stromy mají schopnost tyto škodliviny výrazně eliminovat," vysvětlila Helena Váňová z ostravské pobočky Arniky důvody, proč s kácením nesouhlasí.
Na alej v Komenského sadech, jejíž vykácení požaduje Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, bylo v letech 2006 až 2010 vypracováno několik odborných posudků. Řada z nich je pro zachování aleje, potvrzují její dobrý zdravotní stav a ekologický přínos. Některé z nich sice doporučují vykácení a výsadbu nové aleje jako nejjednodušší způsob údržby stromů do budoucna, žádný z posudků však netvrdí, že je 4řadá alej nebezpečná a v havarijním stavu a že je bezprostředně nutné ji vykácet. Přesto bylo její vykácení znovu povoleno. Nebyl brán zřetel ani na veřejný zájem na její zachování vyjádřený peticí, kterou podepsalo více než 2600 lidí.
Arnika podala odvolání, neboť nebyla prokázána nutnost vykácení aleje a nelze ignorovat dlouhodobou ekologickou újmu, která tím městu na řadu let vznikne. Ministerstvo životního prostředí požadovalo, aby v rámci nového projednání byl vyhodnocen aktuální stav dřevin. "Odbor ochrany životního prostředí však pouze do spisu doplnil znalecký posudek Ing. Jaroslava Kolaříka z dubna 2009, který si vyžádal od České inspekce životního prostředí. Tento posudek se ale zabývá pouze tak zvanou provozní bezpečností stromů a aleje a nebere v potaz další funkce stromů, jako například jejich schopnost zachycovat prach, spotřebovávat oxid uhličitý nebo regulovat vlhkost ovzduší. Autor navíc hodnotil stromy mimo jejich vegetační období a sám dodává, že vitalitu stromů nelze plně posuzovat," vyjmenovává některé z nedostatku napadeného rozhodnutí Helena Váňová.
V silně znečištěném ovzduší Ostravy jsou často překračovány například povolené limity pro koncentraci prachových částic. Právě stromy však mohou množství těchto částic omezit. Američtí vědci z týmu Davida J. Nowaka ve svém článku publikovaném v roce 2006 vypočetli, že stromy ve městech Spojených států odstraní ročně z ovzduší 711 000 tun škodlivin. Podobná studie z Velké Británie zase ukazuje, že v kraji West Midlands dnes stromy pohlcují 7 % prachových mikročástic pocházejících z lidské činnosti, což ročně představuje 39,63 tun částic PM10 odstraněných z ovzduší. Právě drobné prachové částice znamenají velké riziko pro lidské zdraví, jak potvrdil i výzkum Akademie věd ČR.

Další informace:

Stránky věnované stromům: www.stromy.arnika.org

Fantazie

22. února 2010 v 1:05 | Marie |  KRÁSNÉ OBRÁZKY

Světlo

22. února 2010 v 1:04 | Marie |  KRÁSNÉ OBRÁZKY

V dlaních

22. února 2010 v 1:01 | Marie |  KRÁSNÉ OBRÁZKY

Safri duo ...

17. února 2010 v 2:17 | Marie |  OBLÍBENÁ VIDEA

Adagio - SAFRI DUONaprosto relaxační, doporučuji před spaním, uvelebit se, zavřít oči a na chvíli se zasnít. Někdo říká, že snění je k ničemu, že se pak musíte vrátit do šedivé reality. Já si myslim, že jednou za čas by se měl každej zasnít, protože sny jsou potrava pro duši a když nesníte, vaše duše hladoví ....

Jak jsem našla ... tak předávám :) Safri duo znám docela dlouhé roky a jejich hudba mě naprosto pohltila :o)

Pavel Dobeš a jeho poklady

6. února 2010 v 17:01 | Marie |  OBLÍBENÁ VIDEA
Zaposlouchejte se do textů Pavla Dobeše ... je to nádherné poselství !

Pavel Dobeš - Něco o láscepavel dobeš - souhvězdí žab

Překrásný obraz

4. února 2010 v 13:41 | Marie |  KRÁSNÉ OBRÁZKY